T2:41


(Rubrik:) Skultu<n>a sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Söder Nackeby är gårdar    2
            1 är cronegård                    10 öre
            2 är arf och egit                   10 öre
B.        Gärdett, vtsäde                    9 tunnor
C.        Vtsäde                                1 7/8 tunnor
D.        Vtsäde                                6 tunnor
            Stubblind, doger framdeeles till åker,
            är                                        6 tunnor
E.         Gärdett, vtsäde                   19 tunnor
            Vti samma gärde är             6 tunnor
            obrukat åker.
F.         Vtsäde                                4 tunnor          
G.        Hård walß eng, höö             12 laß
H.        Hård walß eng godh, höö     36 laß
I.          Hård walß, hörer till Gillberga,
            räntar höö                            7 laß
            Tarfueskog och muulbeet till nödtorft
            Timber, näfuer och basteskog   0
            Fiske litett i Swartåhn.
            Såg och miölquarn                    0
            Humblegård                             0
K.        Godh hård walß eng, höö     8 laß
            Arf och egen gården1 i denne by hafuer vtjord
            i Nörre Nackeby, fol. 44, 4 öre 

(Karttext:)

Stubbe rögning.
Leer mylla
Moo jord
Hård wallß eng, jnßelig godh.
Tall jord
Leer mylla
Obrukat åker.
Hård walß eng till Gillbergh
Godh hård valß eng
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Stubbland
Godh hårdwalß eng
Swart åhn.
Gill berga möter.
Scala ulnarum.

1 Arf och egen gården korrigerat från Frälßegården ms