T2:42-43


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Skultuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Skäduga är gårdar               6
            1 är skattegård                   13 öre
            2 är cronegård                    5 öre
            3 är cronegård                    5 öre
            4 är cronegård                    5 öre
            5 är frälße                           4 öre
            6 är frälße                           2 öre
B.        Gärdett, vtsäde                    53 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    40 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                    5 tunnor
E.         Hård walß eng, höö             33 laß
F.         Hård walß eng, gafrlig god 28 laß
G.        Godh hård walß eng             20 laß
H.        Slåter haga, höö                   45 laß
I.          Slåter haga, höö                   8 laß
K.        Åker stycket vtsäde             1 3/4 tunnor           
            hörer till prästegården.
L.         Hård walß eng, höö             5 laß 
            hörer till prästegården.1
M.       God eng af hård wall            36 laß 
            hörer till cronegårdarna och
            skattegården och intet till frälße-
            gårdarna.
            Skog och muulbete ganska ringa.
            Fiske, humblegårdar, såg och
            miölquarnar                          0


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården hafuer åhrligit vtsäde 15 1/2 tunnor
            Höö till samma gård              66 laß
2.         Gården, åhrligit vtsäde           7 1/2 tunnor
            Höö                                      42 laß
3.         Gården, vtsäde                      7 1/2 tunnor
            Höö                                      42 laß
4.         Gården, vtsäde                      7 1/2 tunnor
            Höö                                      42 laß
5.         Gården, vtsäde                      6 1/2 tunnor2
            Höö                                      39 laß2 
6.         Gården, vtsäde                      4 1/2 tunnor
            Höö                                      32 laß


(Karttext:)

Tibble möter.
Lätt jord
Leer mylla.
Bergs eng möta
Godh eng af hård wall, lyder till cronegårdarna och skategården, intet till frälße gårdarna.
Leer mylla
Hård valß eng, medell måttig godh.
Skultuna by egor möta
Eng till prästegården
Hafre jord
Leer mylla
Hafrewreet
God hårdvalß eng.
Haga till Skäduga.
Leer mylla.
Obrukat åker
Lätt jordh
Leer mylla
Slåter haga, tämmelig godh.
Godh hårdwalß eng
Leer mylla
Swart åhn.
Läijde möter
Scala ulnarum.

1 I marginalen tillagt Prästegården fins fol. 50.
2 Härefter tillagt i marginalen 5 3/4 tunnland