T2:44


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Nörre Nackeby cronegårdar   2
            1. Gården är                           4 öre
            2. Gården är                           3 öre
B.        Gärdett, vtsäde                       23 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                       19 tunnor
D.        Hård walß eng, höö                60 laß
            Vti denne by hafuer Nörgården i Leide, fol. 49,
            vtjord                                     2 öre
            Frälße gården i Leide, hafuer vtiord i denne
            by                                          5 öre
            Arf och egne gården i Söder Nackeby hafuer
            och i denne by vtjord              4 öre
            Tarfueskog elak.
            Timber, näfuer, baste och swedieskog  0
            Såg och miölquarn                               0
            Humblegård                                         0
            Fiske litett vti Swart ååhn.


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården i Nörr Nackeby, åhrligit vtsäde                         4 5/8 tunnor
2.         Gården                                                                         3 5/8 tunnor
3.         Nörrgårdens i Leide vtjord                                            2 5/8 tunnor
4.         Frälße gårdens i Leide vtjord                                        5 5/8 tunnor
5.         Arf och egen gårdens i Söder Nackeby1 vtjordz vtsäde 4 1/2 tunnor   
            1. Gården, höö                                                             14 laß
            2. Gården, höö                                                             11 laß
            3  är vtjorden i Leide till Nörrgården, höö                      8 laß
            4. Frälße vtjord i Leide                                                 17 laß
            5. Arf och eget vtjord i Söder Nackeby                        10 laß    


(Karttext:)

Läijgde möter
Lindh
Lätt jord
Lätt jord
Hård walß eng, paßelig godh.
Swart åhn.
Lätt jord
Lätt jord
Leer mylla
Leer mylla
Scala ulnarum.

1 Söder Nackeby korrigerat från Leide i ms