T2:45


(Rubrik:) Skultuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Gogstadh, gårdar           3
            1. Arf och egit               14 öre
            2. Arf och egit               14 öre
            3. Cronegård                 4 öre
B.        Gärdett, vtsäde              34 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde              35 tunnor
            Lind i samma gärde        4 tunnor
            doger till åker.
D.        Hård walß eng, höö       18 laß
E.         Hård walß eng, höö      100 laß
F.         Beetzhaga, doger till eng och åker.
G.        Beetz haga, doger till eng och åker.
H.        Beetz haga, doger till eng och åker.  
            Vti gärdett B är en lind   11 1/2 tunnor  
            Muulbeet och nödtorftig skog.
            Timber, näfuer och basteskog    0
            Swediemark litett.
            Såg och miölquarn                     0
            Humblegårdar                           0
            Fiske wattn litett vti Swart åhn.


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården hafuer åhrligit, vtsäde  15 tunnor
            Höö åhrligen                           50 laß
2.         Gården, vtsäde                       15 tunnor
            Höö                                       50 laß
3.         Gården, vtsäde                       4 1/2 tunnor
            Höö                                       18 laß       

(Karttext:)

Skålby möter
Swart åhn.
Hårdwallß eng medellmåtig
Leer mylla
Hafre jord.
Biörke jord.
Lind
Leer mylla
Obrukat åker
Moo jord
Godh hård walß eng.
Leer mylla
Lind.
Moo jord
Obrukat åker
Leer mylla
Biörk jord
Moo jord.
Beetz haga
Beetz haga
Beetz haga
Lind.
Hafre jord.