T2:46-47


(Rubrik:) Nörbo heradt        Skultuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Skålby, gårdar            2
            1 är cronegård           10 öre
            2 är skattegård           10 öre
B.        Gärdett, vtsäde           31 tunnor
            Lind i samma gärde     4 tunnor
            doger till åker.
C.        Gärdett, vtsäde           27 tunno
D.        Hård walß eng, höö    42 laß
E.         Hård walß eng, intet synnerlig ba-
            rande1, höö                24 laß
F.         Rögningz eng, höö      26 laß
            Timberskog och annan tarfue-
            skog till nödtorften.
            Muulbeet tämmelig godh.
            Fiskewattn                      0 
            Såg och miölquarn           0
            Humblegård                    0
       

(Karttext:)

Hård walß eng intet synnerlig godh.
Haneberga möter.
Rögningz eng godh
Gran jord.
Obrukat åker
Swart åhn.
Hård walß eng tämmelig bärande.
Leer mylla
Gränjord
Leer mylla
Leer mylla.
Gogsta möter.
Leer mylla
Scala ulnarum.

1 D.v.s. bärande