T2:48


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Skälbro cronegårdar                               2
            1 är                                                        5 öre
            2 är och                                                  5 öre
G.        Knapz högen, cronegård                         5 öre
            ligger i teeg skiffte medh Skällbro.        
B.        Gärdett, vtsäde                                       17 tunnor
C.        Åkerstyket lyder till prästegården fol. 50 1 tunnor
D.        Åkerstyken äre frälße och höra till herr
            Jöran Gyllenstierna, vtsås på dem
            både tillhopa                                           1 5/8 tunno
E.         Gärdett, vtsäde                                       19 tunnor
F.         Hård walß eng, höö                                66 laß
H.        Enges teegen är frälße, hörer till wälborne
            herr Jöran Gyllenstierna                           3 laß
            Skog och muulbete till nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog                  0
            Swediemark litett.
            Fiske                                                      0
            Humblegård                                            0

(Karttext:)

Sank lind, doger intet
Obrukat åker
Hård walß eng medellmåtig.
Godh lind
Talle jordh.
Talle jord.
Swart åhn.
Stubb lind
Leer mylla
Leer mylla
Solberga åker möter.
Scala ulnarum.