T2:49


(Rubrik:) Skultuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Nörr Leigde gårdar                                 3
            1 är skattegård                                       10 öre
            2 är skattegård                                       8 öre
            3 är frälße                                              6 1/2 öre
B.        Gärdett, vtsäde                                       27 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                                   23 1/2 tunnor
D.        Åker wreet, vtsäde                                 4 tunnor
E.        Åker styke, lyder till prästegården           1 3/4 tunnor  
F.        Hård walß eng, höö                                45 laß
G.        Hård walß eng, höö                                45 laß
H.        Hård walß eng, höö                                18 laß
I.         Beetz haga  
                               } doga till åker och eng.
K.        Beetz haga
            Tarfueskog och muulbeet till nödtorfften.
            Timber, näfuer och basteskog                 0
            Swediemark                                           0
            Fiske wattn ganska ringa vti Swartåhn.
            Humblegård till Nörregården och till de
            andra gårdarna intet.
            Sågh och miolquarnar1                           0
            Nörre gården  hafuer vtjord i Nörre Nackeby, fol. 44,    2 öre
            Frälßegården i Lejde hafuer och vtiord i Nörre Nackeby 5 öre


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården hafuer vtsäde        11 tunnor
            Höö der till                       42 laß    
2.         Gårdens vtsäde                 9 tunnor
            Höö                                  33 laß
3.         Gårdens vtsäde                 7 1/2 tunnor
            Höö                                  30 laß


(Kartor:)

Skäduga möter.
Hård walß eng medell måttig.
Leer mylla
Hård walß eng godh
Godh eng af hård wall
Leer mylla
Hård walß eng medellmåtig godh
Beetz haga
Lind
Beetz haga
Nörre Nackeby möter.
Swart åhn

1 D.v.s. mjölkvarnar