T2:50-51


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Skultuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Skultuna prästegård                         9 öre
B.        Skulltuna by                                    16 öre
            och liggia i teegskifte både i åker och eng.
C.        Gärdett, vtsäde                               36 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                               27 tunnor
E.        Åker styken, höra vnder prästegården och är
            vtsäde på dem både tillhopa           2 1/2 tunnor  
F.        Wreeten eger skattegården allena    4 tunnor  
G.        Wreet, lyder till prästegården          5 1/2 tunnor
H.        Hafre wreten ega heela byn ihop     2 tunnor
I.         Hafre wreet till skattegården, vtsäde 5 tunnor
K.       Åker styke, lyder till prästegården    1 1/8 tunnor
L.        Hård walß eng tämmelig godh          93 laß
M.       Godh hård walß eng, höö                18 laß
N.        Tompt med godh gräßwext.
O.        Huuß tompt.               Till prästegården fins en
P.         Skulltuna kyrkia.         eng, fol. 54 noter<a>t [not]
Q.        Klåkare gården.          littera P, höö 12 laß
                                              Skultuna by hafuer i Solberga
                                              fol. 55 1 öreßland både i åker och eng.
            Tarfueskog och muulbete till nödtorfften.
            Timber, näfuer och basteskog          0
            Swedie mark                                   0
            Fiske litett vti Swartåhn.
            Såg och miölquarn                           0
            Humblegårdar                                  0
            Till prästegården lyder ett åkerstyke, fol. 42, noterat
            littera K, 1 3/4 tunnor
            Fins och en eng der samastädes till prästegården, vtwisar littera L,
            räntar höö                                        5 laß


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Hafuer prästegården vtsäde i gärden 12 3/4 tunnor
            förutan åkerstyken E, E, huilka äre tillhopa 2 1/2 tunnor  
            Höö der till                                       43 1/2 laß
2          är skattegården, vtsäde                     19 3/4 tunnor
            Höö der till                                       67 1/2 laß
            Fins till prästegården et åkerstyke, fol. 49, noterat E,  1 3/4 tunnor
            Till prästegården står et åkerstyke, fol. 48, noterat C,  1 tunnor


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
R.        Tibble äre gårdar                               3
            1  är skattegård                                15 öre
            2. Academiæ                                    7 öre
            3  är frälße                                        4 öre
S.         Gärdett vtsäde                                  31 tunnor
            Lind i samma giärde                           3 tunnland
T.         Gärdett, vtsäde                                 16 tunnor
V.        Hård walß eng, godh                         24 laß
W.       Hård walß eng                                   24 laß
X.        Beetz haga
                               } doga röijia till eng
Y.        Beetz haga
Z.         Huuß tompt.
?.         Huuß tompt.
            Skog, muulbete litett, timber, näfver och basteskog  0
            Såg och miölquarn intet.
            Humblegård till skattegården    200 stenger


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Skattegården, vtsäde i Tibbele          17 1/2 tunnor
            Höö                                                 23 laß
2.         Academiæ gård, vtsäde                    9 1/2 tunnor
            Höö                                                 14 laß
3.         Frälße gård, vtsäde                           6 1/2 tunnor
            Höö                                                 11 laß


(Karttext, vänstra bilden:)

Hafre wreet
Godh hårdwallß eng
Hafre jord
Lind.
Leer mylla
Tompt
Huuß tompt.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Swart åhn.
Godh eng af hård wall.
Leer mylla
Leer mylla.
Leer mylla
Skäduga möter
Scala ulnar<um>

(Högra bilden:)

Beetz haga.
Hård walß eng
Beetz haga.
Lind
Hafre jord
Lind
Leer jord
Leer jord
Lind
Lind
Leer jord
Leer jord
Haf<re>
Lind
Lind
Leer jord
Leerjord
Leer <...>
Hård walß eng godh.