T2:52


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Julepa gårdar                                 3
            1 är skattegård                              5 öre
            2 är cronegård                               4 1/2 öre
            3 är och cronegård                        4 1/2 öre
B.        Gärdett, vtsäde                              19 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                              21 tunnor
D.        Myrwalß eng godh, höö                 96 laß
E.         Engesstyket af hårdwall godh, höö 30 laß
F.         Beetz haga, doger till eng.
            Skog och muulbeet till nödtorfften.
            Timber, näfuer och basteskog        0
            Någott fiske vti Frößwij siön.
            Såg och miölquarn                         0


G.        Böle skattegård                             4 öre
H.        Gärdett, vtsäde                              4 1/4 tunnor
I.         Gärdett, vtsäde                              7 tunnor
K.        Wreeten, vtsäde                            2 tunnor
L.         Hård walß eng, höö                       18 laß
            Skog och muulbete till nödtorften.
            Fiske, såg och miölquarn                0
            Humblegård                                   0


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården i Julpa är vtsäde                7 1/2 tunnor
            Höö                                             48 laß
2.         Gården, vtsäde                             6 1/4 tunnor
            Höö                                             39 laß
3.         Gården, vtsäde                             6 1/4 tunnor
            Höö                                             39 laß


(Karttext:)

Örjord
Lät jord
Lät jord         
Ler mylla
Hårdwalß eng till Böle
Myre walß eng godh.
Lät jord         
Berga möter
Godh hårdwall
Leer mylla
Lät jord         
Lät jord         
Söder Julepa åker möter.
Lät jord
Hafre jord
Beetz haga
Frößwij siön.
Scala ulnarum.