T2:53


(Rubrik:) Skultuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Ekeby är gårdar                            4
            1 är skattegård                              8 öre
            2 är och skattegård                       8 öre
            3 är cronegård                              6 ore1
            4 är frälßegård                              6 öre
            Än een vthiord och frälße              2 öre   
B.        Gärdett, vtsäde                              30 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                              30 tunnor
D.        Lind vti gärdett B, höö                   33 laß
E.         Hård walß eng godh, höö              22 laß
F.         Godh hård walß eng, höö              45 laß
            Muulbete någott, men skogen är mäst
            bort huggen till mäßingzbrukett.
            Fiske litett vthi Swart ååhn.
            Humblegårdar                               0
            Sågh och miölquarn                       0


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården hafuer vtsäde                    7 1/2 tunnor
            Höö                                              29 laß
2.         Gården, vtsäde                              8 tunnor
            Höö                                              29 laß
3.         Gården, vtsäde                              6 tunnor
            Höö                                              23 laß
4.         Gården, vtsäde                              6 tunnor
            Höö                                              23 laß
            Vtjorden, som är frälße, vtsäd        2 tunnor
            Höö der till                                    6 laß


(Karttext:)

Lätt jord
Hårdwalß eng medellmåttig godh.
Jädra möter.
Leer jord
Godh eng
Lätt jord
Leer jord
Lind
Leer jord
Hafre jord
Hårdwalß eng
Tall jord
Eng
Tall jord
Tall jord
Lätt jord
Lind.
Lind
Lind

1 D.v.s. öre