T2:54-55


(Rubrik:) Nårrboo häradt.        Skultuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Solberga är gårdar                                5
            1 är skattegård                                     14 öre
            2 är cronegård                                      9 öre
            3 är cronegård                                      4 1/2 öre
            4 är frälße och är                                  7 öre
            5 är och frälße                                      7 öre
            Deße tu frälße heman höra till hans
            grevlige nådh fältherren
B.        Gärdett, vtsäde                                     42 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                     43 tunnor
            hafuer jord i sama giärde                       4 tunnor
            Lind i samma gärde                               4 tunnland
            Vti gärdet B är obrukat åker                  2 tunnor
            Noch en lind, obrukat åker, i det gärdet 1 1/4 tunnor       
D.        Hård walß eng, intet bärande, höö         54 laß
E.         Hård walß eng, skarp, höö                    38 laß
F.        Godh hårdwalß eng, höö                        18 laß
G.
H.   }   Beetz hagar, doga till eng och åker.
I.
K.
L.         Torp, lyder till skattegården
M.        Wreet, vtsäde                                       5/8 tunnor
N.        Wreet, vtsäde                                       1 tunnor
O.        Myre eng, höö                                      4 laß
P.         Godh hård walß eng, höö                     12 laß    fol. 50


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården hafuer vtsäde                            15 tunnor
            Höö                                                     35 laß
2.         Gården, vtsäde                                     9 1/2 tunnor
            Höö                                                     24 laß
3.         Gården, vtsäde                                     5 tunnor
            Höö                                                     11 laß
4.         Gården, vtsäde                                     7 1/2 tunnor
            Höö                                                     20 laß
5.         Gården, vtsäde                                     7 1/2 tunnor
            Höö                                                     20 laß
            Torpet med deß åker och eng, ligger
            till skattegården.
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Såg och miölquarn                                0
            Fiske wattn litett vthi Swart ååhn
            Humblegardan                                      0
            Skultuna by hafuer här ett örsland
            både i åker och eng.
  

(Karttext:)

Skälbro möter.
Moo jord
Godh hårdwalß eng.
<...> jord
Obrukat åker
Moo jord
Obrukat åker lind
Ler jord.
Swartåhn
Lind skarp, doger till åker
Hafie land                        HAFRE?
Leer jord
Hård walß eng intet synnerlig bärande
<L>er jord
Tall jord
Hörer till prästgården
Hård walß eng intet synnerlig bärande med små eneskog ibland.
Leer jord
Beet<esha>ga
Myre eng
Hård walß eng godh
Beet<esha>ga
Moo jord
Lind
Moo jord
Be<tes> haga
<Be>tz haga.
Här möter Haneberga.
Scala ulnarum