T2:56


(Rubrik:) Nörrboo häradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Jädra, skattegård                                       6 öre
B.        Gärdett, vtsäde                                          9 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                          7 1/8 tunnor
D.        Wreet, vtsäde                                            1 tunno
E.         Godh hård walß eng, höö                           25 laß
F.         Torpet, vtsäde                                           1 1/8 tunnor
            Höö                                                           20 laß   
G.        Beetz haga, doger till eng.
H.        Torpet, lyder till Jädra.
I.         Åker wreet, vtsäde                                     2 tunnor
K.       Åker wreet, vtsäde                                     1 1/16 tunnor
           Lind i samma wreet, höö                             5 laß  
L.        Godh hård walß eng, hoo1                          12 laß
M.       Godh hård walß eng, höö                            9 laß
N.        Beetz haga, doger till eng.
            Skog och muulbeet till nödtorffthen.
            Sågh och miölquarn                                    0
            Humblegård                                               0
            Fiske litett vti Swartt ååhn.
            Denne by hafuer en vtjord i Skarfuesta, fol. 58,
            och är samma vtjord 2 öreßland, är vtsäde 2 tunnor
  

(Karttext:)

Leer jord
Ler jord
Beetz haga
Hafre jord
Lind
Hård walß eng godh.
Ler jord
Leer jord
Ekeby vreten
Swartt ååhn.
Hagha
Ekeby engh möter
Lind.
Lind
Godh hårdwalß eng.
Leer jord
Lind
Hårdwalß eng godh.
Lind.
Ler jord
Scala ulnarum

1 D.v.s.