T2:57


(Rubrik:) Skultuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Gillfors, skattegårdar         2
            1 är                                  12 öre
            2 är och                            12 öre
B.        Gärdett, vtsäde                  24 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                              22 tunnor      
D.        Hård walß eng, höö           60 laß
E.         Myrwalß eng, höö             36 laß
            Vti gärdet C ligger en stubblind, är
            noterat littera G, doger framdeeles
            till åker, är                         3 1/8 tunnor
            Tarf skogh och muulbeet till nödtorften   
            Något fiske vti Swartt åhn.
           
Såge quarn är till Nörregården.
            Miölquarn                         0
            Men qwaren ställe fins här.
            Humblegårdar                   0
            Den nörre gården i denne by hafuer vtjord
            i  Skarfuesta, fol. 58, 6 öreßland, vtsår 6 tunnor
            Norregården här i Gillfors hafuer och een
            vtjord i Skarfuesta, fol. 58, 4 örßland, vt-
            säde    4 tunnor     
  

(Karttext:)

Haraker sochn möter.
Hårdwalß eng.
Lind
Myreng
Tall jord
Lind
Lind
Swartt ååhn.
Tall jord
Leer jord
Leer jord.