T2:58-59


(Rubrik:) Nörbo heradt.        Skultuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Skarfuesta äre gårdar                      3
            1 är skattegård                               6 öre
            2 är frälße gård                               4 öre
            hörer till greflige nåden fältherren
            3 är academiæ gård                        6 öre  
            Vtjord till nörre gården i Gilfors       6 öre
            Vtjord till Södergården i Gilfors       4 öre
            Vtjord till Jädra                               2 öre     
B.        Gärdett, vtsäde                                27 tunnor
            Obrukat åker                                  2 tunnland
            Lind, doger till åker                         2 1/4 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                30 tunno
D.        Hård walß eng, höö                         30 laß
E.        Godh hård walß eng, höö                 36 laß
F.         Beetz haga, doger till åker och eng
G.        Wreeten, lyder till Skarfsta, höö       8 laß                 G   höra till skattegår<den>  
H.        Torpet och åkren, lyder till Skarfsta 1 1/8 tunnor   {  H   och academiæ gården
I.          Hård walß eng till Skarfsta              17 laß                I    i Skarfsta och intet
K.        Hård walß eng, hörer till Gillfors                                     till frälße.
            på vtjorden som ligger i Skarfsta byn,
            räntar hoo1                                      39 laß
            Tarfskog och muulbeet till nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog          0
            Såg och miölquarn och fiske            0
            Humblegårdar                                 0


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården hafuer vtsäde                          6 1/2 tunnor
2.         Gården frälße vtsäde                          4 1/2 tunnor
3.         Gården vtsäde                                    6 tunnor
4.         Vtjorden till Gillfors Nörregården        6 tunnor
5.         Vtjord till Södergård i Gillfors, vtsäde  4 tunnor
6.         Vtjord till Jädra, vtsäde                       2 tunnor
            Vti före skrefne vtsäde är intet räknadt wre-
            ten H, huilken lyder till Skarfsta.


(Karttext, s. 58:)

Hårdwalß eng intet synnerlig bärande.
Lind.
Lätt jord
Biörke jord
Lind
Lätt jord
Lind
Leer jord.
Biörke jord.
Lätt jord
Lätt jord
Lätt jord
Hård walß eng godh
Gillforß eng möter.
Scala ulnarum.

(s. 59)

Lind.
Hård walß eng
Hård walß eng

1 D.v.s.