T2:60


(Rubrik:) Nörbo heradt. Skultuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Bowallen skattetorp                         3 öre
B.        Gärdett, vtsäde                                2 1/2 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                4 tunno
D.        Wreet, vtsäde                                     3/4 tunnor
E.         Myrwalß eng, höö                           17 laß
F.         Myrwalß eng, höö                           14 laß
O.        Hård walß eng, höö                         16 laß
            Allehanda skog till fyllest.
            Godh muulbeet.
            Såg och miölquarn är här till.
            Humblegård                                     0
            Fiske                                               0
L.         Godh skogzeng, höö                        7 laß


G.        Helßinge torpet, skatte                     1 1/2 öre
H.        Gärde, vtsäde                                  2 1/4 tunnor
I.         Gärdett, vtsäde                                 2 3/4 tunno
K.        Hård walß eng, höö                         36 laß
            Allehanda skog tillfyllest.
            Muulbeett godh.
            Fiske                                               0
            Såg och miölquarn                           0
            Humblegård                                     0
            Swedie mark nogh.


(Karttext:)

Godh eng.
Skogz jord.
Skogz jord.
Lind.
Myrewalß eng.
Myre walß eng.
Hårdwalß eng
Hårdwalß eng  
Skogz jord
Skogz jord
Lind
Scala ulnarum