T2:65


(Rubrik:) Nörbo heradt.    Romfertuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Söder Julpa krone hemman             3
            1 ähr                                               6 öreß land
            2 ähr                                               6 öreß land 
            3 ähr                                               6 öreß land 
B.        Gierdeth, utsäde                              24 tunnor
C.        Gierdeth, utsäde                              25 tunnor
D.        Hård walß engh, höö                       39 laß
            Wthi gierdeth B ähr 2 linder, dhen ene
            ähr                                                  2 tunnor
            then andra                                       4 1/2 tunnor
            Wthi gierdeth B ähr 2 linder, dhen ene
            ähr                                                  2 tunnor
            then andra                                       4 1/2 tunnor
            Wthi gierdeth C ähr hafreland         12 tunnor
            Skogh och mulbete till nödtorfften.
            Timber, näfuer och basteskogh        0
            Fiske                                              0
            Sågh och miölquarn int<et>             0 
            Humblegårdar                                 0


(Karttext:)

Lind.
Lätt jord
Skultuna sochn och Julpa egor möta.
Swag jord.
Lätt jord
Lind
Leer jord
Leer jord
Hafre land.
Lätt jord
Lind.
Hårdwalß eng tämmelig godh.
Scala ulnarum