T2:66


(Rubrik:) Nörbo heradt


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Frößwij ähr kronegårdar                  3
            1 ährär1                                           8 öreß land
            2 ähr                                               8 öre
            3 ähr                                               8 öre
B.        Gierde, uthsäde                               23 tunnor
C.        Gierdeth, vtsäde                              25 tunnor
D.        Myre valß engh, höö                       90 laß
E.         Betz haga, doger röijia till eng.
            Godh tarffskogh och mulebet.
            Timmerskogh tämmeligh godh.
            Sågh och miölquarn                         0
            Fiske watn                                      0
            Humblegårdar                                 0


            Specialis Explicatio                   tunnor   laß
                                                                                              
1.         Gården hafuer åhrligt vtsäd               8         30
2.         Gården hafuer                                  8         30
3.         Gården hafuer                                  8         30


(Karttext:)

Myrby eng möter.
Fröß vij beken
Godh myreng.
Myre walß eng godh.
Listberga eng möter
Lättjord
Lind
Leer jord
Beetz haga
Leer jord
Frößwij skog möter och sedan Sanchte Elians sochn.
Scala ulnarum.

1 ährär som det synes, troligen fel för ähr