T2:67


(Rubrik:) Romfertuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Skattegården 1 Listberga                   15 öre
            Wthjord till frelße gården i Löskesta   4 öre
            Skattegården i Löskestaa haffuer        8 öre
            i engen och Lißberga hafver derföre åker igen
B.        Gierdeth, vtsäde                                24 tunnor
C.        Gierdeth, vtsäde                                19 tunnor
D.        Godh hårdwalß engh, höö                 165 laß
            Tarffskogh och mulebeth til nödhtorfften.
            Fiskevatn inthe                                  0
            Sågh och miölquarn                           0
            Humblegardar                                   0
            Denne by hafuer eng i Lyskesta, fol. 68, noterade
            littera F, räntar höö                           23 laß        


            Specialis Explicatio                  

            Vtsäde på heele hemanett                  21 1/2 tunnor


(Karttext:)

Godh hårdwalß eng.
Wiggeby eng möter
Godh hård walß eng.
Leer jord
Frößwij möter.
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Lyskesta åker möter.
Leer jord
List berga skog möter och sedan Sanchte Elians sochn.