T2:68


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Lyskesta är gårdar                   2
            1 är skattegård                        8 1/2 öre
            2 är frälße                               7 öre      
B.        Gärdett, vtsäde                        22 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                        21 1/2 tunnor
D.        Teegarna höra till Lyskesta       57 laß 
F.         Teegarna höra Listberga till      23 laß, fol. 6<7>
E.         Beetz haga, doger till åker och eng.
            Frälße gården hafuer till de 7 öre
            som han hafuer här i byn 4 öre i
            Lijstberga och är vtjord.
            Allehanda tarfueskog till nödtorften,
            muulbet tämmelig godh.
            Fiske                                       0
            Såg och miölquarn                   0
            Humblegårdar                          0
            Godh swediemark.
            Till skattegården fins mere eng, fol. 67,
            vti Listberga till 8 öreß land.
            Till denne by fins en vtjord i Anesta, fol. 97,    
            både i åker och eng, 3 1/2 öre, hörer till skatte-
            gården.


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården, hafuer vtsäde             12 1/2 tunnor
            Höö                                        34 laß 
2.         Gården, vtsäde                        9 1/4 tunnor
            Höö                                        23 laß
            Teegarna F höra till Listberga, de
            äre intet räknade här vthj.


(Karttext:)

Ääß eng möter.
Listberga möter.
Godh eng mästv af hårdwall.
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Beetz haga.
Anesta möter
Scala ulnarum