T2:69


(Rubrik:) Romfertuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Wiggeby, gårdar                      3
            1 är skattegård                        10 öre
            2 är cronegård                         5 öre
            3 är och cronegård                  5 öre       
B.        Gärdett, vtsäde                        32 tunnor
            Lind i samma gärde                 1 1/8 tunnor   
C.        Gärdett, vtsäde                        16 1/2 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                        4 1/8 tunnor
E.         Hafer täppa, vtsäde                 3 tunnor
F.         Godh hardwalß eng, höö         90 laß       
G.        Godh hårdwalß eng, höö          54 laß       
H.        Täppa, vtsäde                          1 tunnor
I.          Täppa till veete.
K.        Beetzhaga   
                               } doga till åker och eng.
L.         Beetzhaga
            Muulbete och tarfueskog något litett.
            Såg och miölquarn                   0
            Timber, näfuer och basteskog   0
            Fiske                                       0
            Humblegårdar                          0
       

            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården, skatte, vtsäde             14 3/16 tunnor
2.         Gården, crone, vtsäde              7 1/16 tunnor
3.         Gården, crone, vtsäde              7 1/16 tunnor
1.         Gården, höö                             72 laß
2.         Gården, höö                             36 laß
3.         Gården, höö                             36 laß
           

(Karttext:)

Leer jord
Hafre jord
Qwarnbro möter.
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Lind
Hafre land.
Leer jord
Hårdwalß eng godh.
Godh hårdwalß eng
Godh hårdwalß eng.
Wiggeby bäcken
Qwarnbro ååhn.
Hafre wreet
Beetz haga
Ääß egor möta
Beetz haga.
Listberga möter.