T2:70


(Rubrik:) Norbro heradt


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Qwarnbro, gårdar                       3
            1 är skattegård                        12 öre
            2 är frälße gård                       12 öre
            3 är Danewijkz heman             6 öre       
B.        Gärdett, vtsäde                        35 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                        31 tunnor
            Obrukatt åker i sama gärde     2 1/4 tunnor
            Vti gärdett B är åker igenlagd och är vp-
            tagen af engen                         8 1/2 tunnor
D.        Hård walß eng skarp, höö       29 laß
E.         Godh hård walß eng, höö       105 laß
F.         Beetz haga
G.        Beetz haga  } doga till eng och intet till åker
H.        Beetz haga
            Jngen skog och ingen muulbeet
             Fiske, såg och miolquarn1 och humblegarder   0

            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1          gården hafuer åhrligit vtsäde     13 tunnor
2          gården, vtsäde                         13 tunnor
3          gården, vtsäde                         7 tunnor
            förutan det som obrukat och igen lagt är.
1          gården, höö                             53 laß
2          gården, höö                             53 laß
3          gården, höö                             28 laß

(Karttext:)

Qwarnbo ååhn.
Hårdwalz eng, intet synnerlig bärande
Moo jord
Lind.
Leer jord
Beetz haga
Leer jord
Paasta egor möta.
Wij<...> åker <...>ter2
Leer jord
Leer jord
Moo jord
Hafre land
Hafre jord
Hafre land
Obrukat åker.
Beetzhaga
Jgän lagdt åker.
Qwarbroo ååhn.
Myrby eng möter.
Wiggeby eng möter.
Godh hårdwalß eng.
Lyskesta eng möter.

1 D.v.s. mjölkvarn
2 Hela texten ej synlig i skarven mellan sidorna.