T2:71


(Rubrik:) Romfertuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Myrby äre gårdar                       2
            1 är cronegård                         6 öre
            2 är frälße gård                        6 öre
B.        Gärdett, vtsäde                        19 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                        15 tunnor
D.        Hårdwallß och myrwalß eng     80 laß
            Ganska ringa skog och muulbete.
            Fiske                                                0 
            Såg och miölquarn                            0
            Humblegårdar                                   0        

            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1          gården hafuer vtsäde                8 1/2 tunnor
            Höö                                        40 laß
2          gården, vtsäde                         8 1/2 tunnor
            Höö                                        40 laß


(Karttext:)

Paasta möter.
Lätt jord
Qwarn bro möter.
Leer jord
Skultuna sochn möter.
Paasta åker och eng möter.
Leer jord
Leer jord
Myrwalz eng godh.
Hårdwalß eng godh.
Frößwij eng möter.
Scala ulnarum.