T2:72


(Rubrik:) Nörbo heradt


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Pasta är academiæ gård           1
            är                                            24 öre         
B.        Gärdett, vtsäde                        15 tunnor
            Twå linder i sama gärde           4 tunno
            både till hopa.
C.        Gärdett, vtsäde                        28 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                        8 tunnor
E.         Hårdwalß eng, höö                  20 laß
F.         Mäste deele hård walß eng      78 laß
G.        Åker wreeten, vtsäde               3 3/4 tunnor
            hörer till skattegården i Tåå, fol. 73.
H.        Myrwalß eng, hörer både till Tå
            och Pasta. Twå delarna höra
            till Pasta och tridiungen till skat-
            tegården i Tåå.
I.          Wreeten, vtsäde                      2 3/4 tunnor
            Lind i samma wreet                 2 3/4 tunnor
            Räntar höö                              7 laß
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Fiske                                      0
            Såg och och miölquarn            0
            Humblegård                            0

(Karttext:)

Lätt jord
Mäste deelen hårdwalß engh
Hård walß engh
Qwarnbro möter.
Lind
Lätt jord
Lätt jord
Lind
Här möther Myrby åker
??? lyder til Pasta
Här möther Quarnbo en<g> och åker
Lind
Myre walß engh
Myrby ängh mötter
Här mötter Fröswij ängh
Scala ulnarum