T2:73


(Rubrik:) Romfertuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Tåå äre gårdar                         2
            1 är skattegård                        17 öre
            2 är cronegård                        15 öre             
B.        Gärdett, vtsäde                        27 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                        21 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                        9 1/2 tunnor
            Vti samma gärde äre 2 linder.
            Den ene är en stubb lind som
            doger framdeles till både åker
            eller eng och är                        5 tunnor
            Den andra doger och till åker eller
            eng, är och                              5 tunnor   
F.         Hård walß eng, höö                18 laß
G.        Hård walß eng, intet synnerlig
            bärande, höö                           66 laß
H.        Godh hårdwalß eng                  7 laß
I.           
      }    Hwuß tompter.
K.
E.         Gärdett, vtsäde                        17 tunnor
            Muulbeet och tarfueskog till
            nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog   0
            Såg och miölquarn                    0
            Humblegårdar                           0
            Fiske                                        0
            Skattegården hafver vtjord i Pasta 1 öre
            både i åker och eng. Åkren är noterat littera
            G, engen littera H, fol. 72.


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården som är skatte hafuer vtsäde 19 5/8 tunnor
            Höö                                                48 laß
2.         Gården, som är crone, vtsäde          17 5/8 tunnor
            Höö                                                43 laß       
            Skattegården i Tåå hafuer et åker styke i Pasta,
            fol. 72, noterat littera G, vtsäde 3 3/4 tunnor
            Skattegården hafuer eng i Pasta vti littera H een trid-
            jung.
    

(Karttext:)

Frändesta åker möter
Frändesta becken.
Leer jord
Frändesta möter
Hårdwalß eng godh
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Huuß tompt
Stubbelind med något skog
Leer jord
Huuß tompt
Leer jord
Hård walß eng godh
Leer jord
Lind.
Hafre jord
Pasta möter.
Hårdwalß eng intet synnerlig bärande
Lille åhn.
Pasta möter.