T2:74


(Rubrik:) Nörbo heradt


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Frändesta är cronegårdar         2
            1 är                                         9 öre
            2 är                                         15 öre             
B.        Gärdett, vtsäde                        37 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                        33 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                        6 tunnor
E.         Godh eng af hård wall              5 laß 
F.         Hård walß eng                         54 laß
G.        Betz täppa.
H.        Hård walß eng, höö                  51 laß
            Tarfue skog och muulbeet
            till nöd torften.
            Miölquarn som går höst
            och wår
            Såg quarn som och går höst och1   denne sågequarn
            Fiske                                       0    ryttare terndes
            Humblegårdar                          0   <...>eby halfpartten.


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården, vtsäde                        15 tunnor
            Höö                                        34 laß
2.         Gården, vtsäde                        23 tunnor
            Höö                                        76 laß


(Karttext:)

Frändesta becken.
Lind
Milingeby möter.
Beetzhaga
Leer jord
Leer jord
Lind
Leer jord
Milingeby eng möter
Leer jord
Leer jord
Hård walß eng medelmåttig godh
Lind
Milingeby egor möta
Hård walß eng medell matig2 godh
Leer jord
Lätt jord
Tåå egor möta.
Scala ulnarum

1 Möjligen text härefter i skarven mellan sidorna
2 D.v.s. medelmåttig