T2:75


(Rubrik:) Romfertuna sochn.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Millingeby skattegårdar            2
            1 är                                         16 öre
            2 är                                         12 öre             
B.        Gärdett, vtsäde                        32 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                        27 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                        6 1/4 tunnor
E.         Hård walß eng, höö                 67 laß 

            Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog   0
            Swedieskog                             0   
            Fiske någott litett.
            Miölquarn som går höst och wåhr.
            Sågequarn som och går hööst och wåhr.
            Humblegårdar                          0  


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården, vtsäde                        18 3/8 tunnor
            Höö                                        38 laß
2.         Gården, vtsäde                        14 1/4 tunnor
            Höö                                        29 laß


(Karttext:)

Kißlinge egor möta.
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Hårdwalß eng intet synnerlig bärande
Lång bäcken.
Leer jord
Frändesta möter.
Leer jord
Leer jord
Lätt jord