T2:76


(Rubrik:) Nörbo heradt


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Kißlinge skattegård                  16 öre
B.        Gärdett, vtsäde                        16 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                         32 tunnor
D.        Hård walß eng, höö                 44 laß
E.        Godh hård walß eng, höö         15 laß
F.        Gärdet, vtsäde                          8 tunnor   
            Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog   0
            Såg och miölquarn                    0
            Fiske                                       0
            Humblegård                             0

(Karttext:)

Boda möter.
Hafre jord
Lätt jord
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Hård walß eng godh
Hafre jord
Hård walß eng intet synnerlig bärande
Leer jord
Millingeby möter.
Scala ulnarum