T2:77


(Rubrik:) Romfertuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Bodha är gårdar                                3
            1 är cronegård                                  6 öre
            2 är academiæ                                  2 öre
            3 är frälße gård                                 4 öre
B.        Gärdett, vtsäde                                 14 tunnor
C.       
      }    Gärden, vtsäde                                 26 tunnor
D.
E.         Hafre wreet, vtsäde                          2 1/4 tunnor
F.         Myrwalß eng, höö                            24 laß
G.        Engesstyckett, lyder till frälßegården  5 laß
H.        Godh hård walß eng, höö                 12 laß
I.          Godh hård walß eng, höö                 10 laß
K.        Hård wallß eng, höö                         5 laß
L.         Hård walß eng, skarp                       14 laß                                   
M.
      }    Beetz hagar, doga till åker och eng
N.   
            Tarfueskog och muulbet till nödtorften.
            Fiske, såg och miölquarn, humblegårdar 0


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
1.         Gården hafuer vtsäde               10 1/2 tunnor
            Höö                                         27 laß
2.         Gården, vtsäde                         3 1/8 tunnor
            Höö                                         10 1/2 laß
3.         Gården, vtsäde                         7 1/2 tunnor
            Höö                                         17 1/2 laß


(Karttext:)

Myre walß eng
Myre walß eng
Åby möter.
Hård walß eng godh
Hafrejord
Hård walß eng
Beetz haga
Hafrejord
Hård walß eng skarp
Hårdwalß eng
Beetz haga
Lätt jord
Hafre jord och swart mylla
Lätt jord
Boda bäcken.
Kißlinge möter.