T2:78-79


(Rubrik:) Nörbo heradt        Romfertuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Wäster Munga skattegård                 21 öre
B.        Gärdett, vtsäde                                 26 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                 26 tunnor
            Vti samma gärde äre 3 lindar.
            Den första är                                    5 tunnor
            Den andra är                                    2 tunnor
            Den tridie är                                     1 1/4 tunnor
D.        Hård walß eng, höö                          32 laß
            och hörer till Öster Munga, fol. 80. 
E.         Skogz eng till Wäster Munga            38 laß
F.         Godh hård walß eng, höö                 33 laß
G.        Godh myre walß eng, höö                 87 laß 
H.
      }    Beetz hagar, doga till åker och eng
I.   
K.        Torpett, heeter Röbrun, lyder till Wäster Munga.
L.         Vtsäde                                             1 3/8 tunnor
M.        Vtsäde                                             1 1/4 tunnor
N.        Hård walß eng, höö                          6 laß
            Hörer till Wäster Munga.
            Tarfueskog och muulbeete gott.
            Timber, näfuer och annan nödtorftig
            skog tillfyllest.
            Fiske tämmeligit gott vti Munga
            siöön.
            Miölquarn1                                       0
            Humblegård                                     0
            Sågequarn är här till, brukas al-
            lenast hööst och wåhr.    


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
1.         Gården hafuer vtsäde               10 1/2 tunnor
            Höö                                         27 laß
2.         Gården, vtsäde                         3 1/8 tunnor
            Höö                                         10 1/2 laß
3.         Gården, vtsäde                         7 1/2 tunnor
            Höö                                         17 1/2 laß


(Karttext:)

Hård walß eng, hörer till Öster Munga.
Skogz eng, hörer till Wäster Munga
Beetz haga
Beetz haga
Hård walß eng till Wäster Munga
Lind
Lind
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Lind
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Lind
Lind
Myre walß eng godh.
Lind
Leer jord
Godh hårdwalß eng.
Munga siöön
Scala ulnarum.

1 Före miölquarn överstruket Såg och ms