T2:80


(Rubrik:) Nörbo heradt


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Öster Munga äre gårdar                    2
            1 är skattegård                                 10 öre
            2 är cronegård och                           10 öre    
B.        Gärdett, vtsäde                                 27 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                  22 tunnor
D.        Myrewalß eng, godh gräßwext, höö  42 laß
            Muulbet och tarfueskog till nödtorften.
            Timber, näfuer och annan nödtorftig skog tillfyllest.
            Fiske någott vti Wäster Munga siöön.
            Såg och miölquarn                            0
            Humblegårdar                                  0 
            Till denne by fins en eng i Wäster Munga, fol. 79, vti D, 32 laß
           

            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården, vtsäde         12 1/4 tunnor
            Höö                         21 laß
2.         Gården, vtsäde         12 1/4 tunnor
            Höö                          21 laß


(Karttext:)

Hafre jord
Hafre jord
Leer jord
Leer jord
Huuß tompt
Leer jord
Wäster Munga möter.
Wäster Råby möter.
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Myr walß eng godh.
Wäster Munga siöön.