T2:81


(Rubrik:) Romfertuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A         är skattegården i Råby        16 öresland
B.        Gärdett, vtsäde                   20 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                   19 tunnor
D.        Myrwalß eng godh, höö      40 laß
E.         Beetz haga, doger till åker och eng
            Godh tarfueskog och muulbeet till nödtorften.
            Fiske                                  0 
            Såg och miölquarn              0
            Humblegård een om            200 stenger
            Swedie mark godh.
            Timber och näfueskog till nödtorften.
            Till denne by fins [fins] 2 enge stycken i Sösta,
            fol. 82, noterade I, K, räntar både tillhopa  52 laß
            Till denne by fins och et torp wedh Brönß by,
            fol. 84, noterat littera G, som hörer halfparten till
            Brönß by och halfparten hijt, är 1 1/16 tunnor vtsäde
            Höö till samma halfua löper 2 1/2 laß


(Karttext:)

Leer jord
Råby.
Munga egor möta.
Leer jord
Sösta möter.
Leer jord
Beetz haga
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Myrwalß eng godh
Scala ulnarum