T2:82-83


(Rubrik:) Nörbo heradt        Romfertuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A         Sösta cronegårdar                          3
            1 är                                               16 öre
            2 är                                               10 öre
            3 är                                               6 öre
B.        Gärdett, vtsäde                               29 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                               19 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                               7 tunnor
E.         Gärdett, vtsäde                              28 tunnor
F.         Hårdwalß eng, intet synnerlig godh 40 laß
G.        Godh hårdwalßeng, höö                 63 laß
H.        Beetz haga, doger till eng allenast.
I.          Godh hårdwallß enges teeg, höö    12 laß
            Lyder till Råby, fol. 81.
K.        Godh skogz eng, höö                     40 laß
            Hörer till Råby, fol. 81.
L.         Godh skogz eng, höö                     42 laß
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Jntet synnerlig timberskog, doch likwäl något,
            såßom och något näfuerskog.
            Swedie mark tämmelig godh.
            Fiske                                             0
            Såg och miölquarn                         0
            Humblegårdar                                0


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
1.         Gården, vtsäde                               20 tunnor
            Höö                                               72 laß
2.         Gården, vtsäde                               13 tunnor
            Höö                                               47 laß
3.         Gården, vtsäde                               7 1/4 tunnor
            Höö                                               26 laß


(Karttext:)

Halesta möter.
Brångsta bäcken.
Moo jord
Godh eng, hörer till <Råby>
Godh skogz eng, hörer till Sösta
Beetz haga
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Hardwalß eng, intet synnerlig bärande.
Leer jord
Råby möter.
Leer jord.
Godh hårdwalß eng till Råby
Leer jord
Åby möter.
Hård walß eng godh.
Scala ulnarum