T2:84


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Brönßby är cronegårdar                    4
            1 är                                                  8 öre
            2 är                                                  8 öre
            3 är                                                  8 öre
            4 är och                                           8 öre          
B.        Gärdett, vtsäde                                 43 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                 40 tunnor
D.        Hård walß eng med wijdeskog          50 laß
E.         Beetz haga, doger till åker och eng.
            Vti gärdett C är obrukat åker lind,
            är                                                     3 1/2 tunnor
F.         Skarp lind med skog ibland              56 tunnor
            Doger till åker
G.        Torpett, lyder halparten till Råby, fol. 81
            och halparten till Brönsby.
H.        Åker wreten, vtsäde                         1 1/16 tunnor
I.         Åker wreeten, vtsäde                        1 1/16 tunnor
K.        Slåter haga, höö                                5 laß
            Timber och alle handa slagz tarfueskog
            till nödtorften, såßom och muulbet.
            Fiske                                                0
            Sågh och miölquarn                           0
           

            Explicatio Specialis  
                                                                                              
1.         Gården hafuer vtsäde         10 3/8 tunnor
            Höö                                   20 1/2 laß
2.         Gården, vtsäde                   10 3/8 tunnor
            Höö                                   20 1/2 laß
3.         Gården, vtsäde                   10 3/8 tunnor
            Höö                                   20 1/2 laß
4.         Gården, vtsäde                   10 3/8 tunnor
            Höö                                   20 1/2 laß
            Förutan halparten af torpett, som
            räntar höö                          2 1/2 laß
            Till denne är en eng i Käplinge, fol. 85, noterat
            littera E, räntar höö            82 laß      


(Karttext:)

Skarp lind medh skogh ibland
Biörke jord
Beetz haga
Leer jord
Leer jord
Lind
Eng
Lind
Markußbo.
Lind och obrukat åker.
Leer jord
Godh släät hård walß eng.
Biörke jord
Leer jord
Hård walß eng medh wijdeskog ibland.
Sösta möter
Scala ulnarum