T2:85


(Rubrik:) Romfertuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A         Käplinge är gårdar                                 2
B.        Gärdett, vtsäde                                      18 tunnor
            Obrukatt åker i samma gärde                 2 tunnor
            Lind och i samma gärde                         2 tunnland  
C.        Gärdett, vtsäde                                      25 1/2 tunnor
D.        Myre och hårdwalß eng, höö af myrwall 54 laß
            Af hård wall höö                                    45 laß
E.         Hård och myre eng, lyder till Bröns by   82 laß , fol. 84
            1. Gården är skatte                                14 1/2 öres land
            2  är crone                                             5 1/2 öres land   
            Tarfue skog och muulbet till nödtorften, såsom och tim-
            berskog, näfver och swedie skog.
            Fiske, såg och miölquarn och humblegårdar 0

1.         Gården, vtsäde                                      15 1/8 tunnor
            Höö                                                      70 laß
2.         Gården, crone, vtsäde                            6 1/8 tunnor
            Höö                                                      29 laß


(Karttext:)

Wagersta möter.
Lind
Myre walß eng
Obrukat åker
Moo jord
Huuß tompt
Hård walß eng godh
Wett mö möter.
Myrwalß eng elak
Moo jord
Lind
Lind medh skog
Hård walß eng, hörer till Brönßby och är halparten hård och halfparten myr eng.
Lind
Brönßby möter