T2:86


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Wagersta äre gårdar                         2
            1  är cronegård                                16 öresland
            2. Academiæ gård                            8 öresland
B.        Gärdett, vtsäde                                 25 tunnor
            Twå linder äre i sama gärde, den ene
            är                                                     3 1/2 tunnor
            Den andra är                                    3 tunnor   
C.        Gärdett, vtsäde                                 23 tunnor
            Lind i samma gärde                          2 3/4 tunnor  
D.        Hård och myre walß eng, halfparten
            af hwart slagett, höö                         129 laß
            Muulbeet, timber, näfuer, swedie-
            skog och allehanda tarfueskog till fyllest.
            Fiske, såg och miölquarn                  0
            Humblegårdar                                  0  
           

            Specialis Explicatio  
                                                                                              
1.         Gården hafuer vtsäde         16 tunnor
            Höö                                   86 laß
2.         Gården hafuer vtsäde         8 tunnor
            Höö                                   43 laß
            Till denne by fins en eng i Erlandzbo, fol. 88, note-
            rat littera F, räntar höö       7 laß      


(Karttext:)

Backa med stubbar
Wett<mö> och Tom<ta> engiar möta
Hårdwalß eng medell måtig godh
Hafre jord
Lind.
Leer jord
Myre walß eng.
Lind
Leer jord
Lind
Leer jord
Beetz haga
Lind
Myre walß eng
Leer jord
Hafre jord
Beetz haga
Lind.
Käpling möter.