T2:87


(Rubrik:) Romfertuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A         Tompta skattegård                      10 öre
B.        Cronegård, Witt mö                    7 öre
            Liggia teegskifte i åker och eng.  
C.        Gärdett, vtsäde                           24 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                           26 tunnor
            Vti gärdett C är lind                    2 1/4 tunnor
            Vti gärdet D äre 2 linder, den
            ene är                                         2 1/8 tunnor
            den ändra1                                  6 tunnor   
E.         Hård och myreng ibland              124 laß
            Allehanda tarfueskog tillfyllest.
            Muulbet till nödtorften.
            Fiske, såg och miölquarn             0
            Humblegårdar                             0


            Specialis Explicatio    

1.         Gården, heter Tompta, vtsäde     15 tunnor
            Höö                                            75 laß
2.         Wittmö, vtsäde                            10 tunnor
            Höö                                            49 laß


(Karttext:)

Sand jord
Sand jord
Store landz wägen möter som löper åt Copparberget
Lind
Sand jord.
Lind
Sand jord
Tompta
Hård walß eng och myreng ibland
Lind
Sand jord
Lind
Wagersta möter.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. andra