T2:88


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Erlandzbo arf och eget torp är
            intet skat lagt
B.        Vtsäde                                 1 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                                 2 tunnor   
D.        Hårdwalß eng, höö               5 laß
E.         Hårdwalß eng, höö               4 laß
F.         Hårdwalß eng till Wagersta   7 laß
G.        Hård walß eng, höö              22 laß
            Hörer till Erlandz bo.
            Muulbeet och alle handa slagz skog
            till nödtorften.
            Fiske                                    0
            Såg och miölquarn                0   
            Humblegård                          0  
           

            Specialis Explicatio    

H.        Bäck torpett är crone och intet skattlagt.
I.          Vtsäde                                       1 1/4 tunnor
K.        Vtsäde                                        2 1/8 tunnor
L.         Hård walß eng, höö                    10 laß
M.        Hård valß eng, höö                     4 laß
N.        Hård walß eng                            7 laß
            Godh muulbet och allehanda slagz skog till
            nödtorften.
            Fiske                                          0
            Såg och miölquarn                      0
            Humblegård                                0
            Detta torp ligger på Wagersta egor.


(Karttext:)

Hårdwalß eng
Moojord
Eng
Moo jord
Hårdwalß eng, lyder till Wagersta.
Hård walß eng, hörer till Erlandzbo.
Solingz becken.
Hårdwalß eng till Bäcke torpet.
Eng
Lind
Moo jord
Moo jord
Hårdwalß eng.
Scala ulnarum
Sand jord
Store landz wägen möter som löper åt Copparberget
Lind
Sand jord.
Lind
Sand jord
Tompta
Hård walß eng och myreng ibland
Lind
Sand jord
Lind
Wagersta möter.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. andra