T2:89


(Rubrik:) Romfertuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A         Åby är skattegård               14 öre
B.        Gärdett, vtsäde                   16 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                    18 tunnor
D.        Godh hård walß eng, höö    12 laß
E.        Godh hårdwalß eng, höö      24 laß
F.        Wreet, vtsäde                      1 tunnor
G.        Wreet, vtsäde                     1 tunnor
H.        Myrewalß eng, höö             18 laß
I.          Myreng höö                        18 laß
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Fiske                                  0
            Såg och miölquarn              0
            Humblegård                        0


            Explicatio Specialis   

            (Ingen text


(Karttext:)

Brånesta åker möter.
Hafre jord.
Sösta åker möter
Leer jord.
Lätt jord
Myre eng.
Eng godh af hårdwall.
Leer jord
Leer jord
Myre eng
Leer jord.
Godh hårdwalß eng.
Leer jord
Moo jord
Lind
Boda möter.
Scala ulnarum.