T2:9


(Rubrik:) Sanct Elians sochn


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Lijsta gårdar              2
           1 är skategård            16 öre
           2 är cronegård           16 öre   
B.       Gärdet vtsäde             23 tunnor
C.       Gärdet vtsäde             34 3/4 tunnor
           Vti samma gärde är     3 1/8 tunnor
           Obrukat åker, gammall.
D.       Hafre land, vtsäde       2 1/4 tunnor
E.        Hafre wreet, vtsäde    2 1/8 tunnor
F.        Hafrewreet, vtsäde     2 tunnor
G.       Hård walß eng, höö    21 laß  
H.       Hård walß eng, höö    21 laß
I.         Hård walß eng, höö   16 laß
K.       Beetz haga        doga till åker och
L.        Beetz haga        eng
           Nödtorftig skog och muulbeet
           Fiske                          0
           Såg och miölquarn      0
           Humblegård till cronegården
           wedh paß                   200 stänger

(Karttext:)

Leer mylla.
Leer jord
Beetz haga
Hårdvalß eng godh
Leer mylla.
Leer mylla
Leer mylla
Hafre wret
Hård valß eng släärj
Hafre land
Moojord
Lätt jord
Swart åhn.
Obrukat hafre jord.
Lijsta bäcken.
Hafrejord
Scala ulnarum

(Senare anteckning:)

Reviderat den 19 februari 1701