T2:90


(Rubrik:) Nörbo heradt


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Wijbo academiæ heman        16 öre
B.        Gärdett, vtsäde                     14 3/4 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                     16 tunnor
D.        Hård walß eng, höö              58 laß
E.         Beetz haga, doger till eng.
            Tarfskog och muulbeet godh.
            Timberskog någott.
            Näfuer skog                         0
            Swedie mark någott.   
            Fiske                                    0
            Såg och miölquarn                0   
            Humblegård till                     200 stenger  


(Karttext:)

Halesta möter
Beetz haga.
Leer jord
Leer jord
Hårdwalß eng, intet synnerlig bärande
Leer jord
Brånesta åker möter.
Scala ulnarum