T2:91


(Rubrik:) Romfertuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A         Bronesta, cronegårdar                   4
            1 är                                              6 öresland
            2 är                                              6 öre
            3 är                                              6 öre
            4 är                                              3 öre     
B.        Gärdett, vtsäde                             36 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                             17 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                             12 tunnor
E.         Hårdwalß eng intet synnerlig godh 32 laß
F.         Godh hård walß eng, höö             51 laß
G.        Wreet, vtsäde                               1 1/8 tunnor
H.        Wreet, vtsäde                               2 1/8 tunnor
            Tarfskog och muulbeet till nödtorften
            Fiske                                            0
            Sågh och miölquarn                       0
            Humblegårdar                               0


            Explicatio Specialis   

1.         Gården, vtsäde             9 5/8 tunnor
            Höö                             22 laß
2.         Gården, vtsäde             9 5/8 tunnor
            Höö                             22 laß
3.         Gården, vtsäde             9 5/8 tunnor
            Höö                             22 laß
4.         Gården, vtsäde             5 3/16 tunnor
            Höö                             17 laß          


(Karttext:)

Åby möter.
Wijbo åker möter.
Leer jord.
Leer jord
Godh hård walß eng
Leer jord
Lind
Leer jord
Hårdwalß eng, intet synnerlig bärande, doch af slagh.
Lind
Leer jord
Töösta möter.