T2:92


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Töösta är skattegård                     14 1/2 öre     
B.        Gärdett, vtsäde                             20 1/2 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                             15 tunnor
D.        Godh hård walß eng                     39 laß
E.         Godh hård walß eng                     9 laß
F.         Hårdwalß eng medellmåtig           28 laß
            Skog och muulbeet till fyllest.
            Fiske                                            0
            Såg och miölquarn                        0
            Humblegård                                  0


(Karttext:)

Brånesta möter.
Godh hårdwalß eng.
Hård wals eng godh
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Hårdwalß eng medellmåtig godh.
Noortuna möter.
Scala ulnarum.