T2:93


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Nortuna äre cronegårdar               2     
            1 är                                              7 öre
            2 är och                                        7 öre      
B.        Gärdett, vtsäde                             10 1/2 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                             25 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                             10 1/2 tunnor
E.         Gärdet, vtsäde                             12 tunnor
F.         God eng af myr och hårdwall        36 laß
G.        Hård walß eng skarp, höö             52 laß
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Timber skog någott, sedie och näfuer
            skog intet mykit.          
            Såg och miölquarn                        0
            Humblegårdar                               0
Åkerby H. Arf och eget torp, hafuer här i
            Nortuna                                        2 öresland
            i teegskiffte med byn.
            Vti gärden B och C hafuer Åker-
            by teegskiffte, men i de tu söder-
            gärden som är D och E hafuer
            Åkerby intet.


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
1.         Gården, vtsår                               14 1/2 tunnor
            Höö                                             44 laß
2.         Gården, vtsår                               14 1/2 tunnor
            Höö                                             44 laß


(Karttext:)

Töösta möter.
Leer jord
Hård walß eng medh skog ibland, intet synnerlig bärande.
Leer jord
Stora skogen möter.
Kißlinge möter.
Godh eng af een deel hård wall och en deel myrwall
Leer jordh
Leer jord
Leer jord
Lind
Prästgården möter.
Leer jord