T2:94-95


(Rubrik:) Nörbo heradt        Romfertuna sochn     


(s. 94)

            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Prästegården.     
B.        Vtsäde                                          8 tunnor
C.        Vtsäde                                          9 tunnor
D.        Vtsäde                                          5 tunnor
E.         Vtsäde                                         4 1/2 tunnor
F.         Hårdwalß eng elack, höö              22 laß
G.        Hårdwalß eng, höö                       15 laß
H.        Vtsäde                                          2 1/4 tunnor  
I.          Vtsäde                                         2 1/4 tunnor
K.        Enges stykett                                3 laß
L.         Klåckargården.
M.        Vtsäde                                         4 3/4 tunnor
N.        Vtsäde                                          4 1/2 tunnor
O.        Enges styket, höö                          3 laß
P.         Godh enges täppa, höö                 2 1/2 laß             
            Skog och muulbet litett, mäst på
            annors egor.
            Fiske                                            0
            Sågh och miölquarn                       0
            Humblegårdar                               0
Q.        Romfertuna kyrkia.     


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
            (Ingen text.) 


(s. 95)

            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Gunnesta, skattegårdar                  2
            1 är                                              15 öre
            2 är                                              15 öre               
B.        Vtsäde                                          14 tunnor
C.        Vtsäde                                          23 tunnor
D.        Vtsäde                                          10 tunnor
E.         Godh hård walß eng                      3 laß
F.         Hårdwalß eng, medellmåtig           82 laß
G.        Vtsäde                                          7 tunnor
H.
       }   Beetz hagar, doga till åker och eng.
I.  
            Vti gärdet är vpkörd åker af
            skarplind                                       3 3/4 tunnor
            Lind i samma gärde                       13 tunnor
            Skogh och muulbeet till nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog        0
            Fiske                                             0
            Såg och miölquarn                         0
            Humblegårdar                               0           


(Karttext, vänstra bilden:)

Nortuna möter.
Leer jord
Leer jord
Nortuna möter.
Lätt jord
Lät<t jord>
Kißlinge och Millingeby möta.
Hård walß eng intet synnerlig bärande
Leer jord
Leer jord
Lätt jord
Leer jord
Leer jord
Gunnesta möter
Hård walß eng mykit elack.
Eng.

(Högra bilden:)

Leer jord
Skarp lind
Lind medh små skogh
Beetz haga.
Hafre jord
Lind
Beetz haga
Prästegården möter
Leer jord
Ler jord
Leer jord
Hårdwal<ß> eng mede<l>måttig bärande
Jgelsta möter.
Godh eng
Leer jord
Leer jord.
Scala ulnarum.