T2:96


(Rubrik:) Nörbo heradt.


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Walla är cronegårdar                     2
            1 är                                               8 öre
            2 är                                               8 öre               
B.        Vtsäde                                           22 tunnor
C.        Vtsäde                                           22 tunnor
            Vti gärdet  B är obrukat åker         2 1/2 tunnor
D.        Hård walß eng intet mykit godh      42 laß
E.         Hård walß eng intet synnerlig godh 16 laß
            Skog och muulbet                          0
            Fiske                                             0
            Såg och miölquarn                         0
            Humblegårdar                                0     


            Specialis Explicatio  
                                                                                              
            (Ingen text.)          


(Karttext:)

Gunnesta åker möter.
Leer jord
Kißlinge bäcken.
Leer jord
Leerjord
Jgelsta möter.
Hafre jord
Hård walß eng, intet synnerlig bärande.
Leer jord
Lind
Hårdvalß eng skarp.
Lätt jord
Moo jord
Råby möter, är frälße.
Scala ulnarum.