T2:97


(Rubrik:) Romfertuna sochn


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Anesta är cronegårdar                   2
            1 är                                               7 öre
            2 är                                               7 öre               
B.        Vtsäde                                           29 tunnor
            Stubblind i sama gärde                   7 1/2 tunnor     
C.        Vtsäde                                           26 tunnor
D.        Hård och myre walß eng                50 laß
E.         Godh hård walß eng                      24 laß
F.         Åkertäppa, vtsäd                           3/8 tunnor
            Lyskesta hafuer här vtjord både                     fol. 68
            i åker och eng ???                         3 1/2 öre     
            Nääß i Hobbo sochn hafuer                           Nääß fins fol. 41     
            och här vtjord                                3 1/2 öre   vti Sjende heradtz  
            Nötorftig skog och muulbet.                           boken och Hubbo
            Fiske                                             0              sochen
            Såg och miölquarn                         0
            Humblegårdar                                0

(Karttext:)

Ääß möter.
Lätt jord
Lind med stubbar
Hård walß eng elack
Lätt jord
Lätt jord
Lätt jord
Myre eng tämelig godh.
Lätt jord
Hård walß eng godh
Nääß i Hubbo sochn möter.