T2:98-99


(Rubrik:) Nörbo heradt        Romfertuna sochn     


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
A.        Store Gesala gårdar                       2
            1 är cronegård                              10 öre
            2 är skattegård                              16 öre          
B.        Vtsäde                                          34 tunnor
C.        Vtsäde                                          35 tunnor
D.        Vtsäde                                          4 tunnor
E.         Vtsäde                                         4 tunnor
F.         Godh myreng, höö                        66 laß
G.        Godh hård walß eng, höö              66 laß
H.        Godh hård walß eng, höö              24 laß
I.          Beetz haga, doger röijia till åker och eng.
K.        Enges teegen, hörer till Lille Gesala, fol. 100,
            räntar höö                                     18 laß
L.         Eget, lyder till Lille Gesala              3 laß, fol. 100
            Skog och muulbet till nödtorften af alle-
            handa tarfueskog. Humblegårdar   0
            Fiske, såg och miölquarn                0


            Explicatio Specialis  
                                                                                              
1.         Gården vtsår                                 18 1/4 tunnor
            Höö                                              69 laß
2.         Gården, vtsäde                              22 1/4 tunnor
            Höö                                              87 laß


            Notarum Explicatio  
                                                                                              
M.        Siöbo är cronetorp
N.        Vtsäde                                          1 1/4 tunnor
O.        Vtsäde                                          2 1/2 tunnor
P.         Godh eng af hård wall                   4 laß
Q.        Godh eng af myr wall                    2 1/2 laß
R.         Beetz haga, doger till eng och åker.
            Alle handa tarfueskog till nödtorften
            Fiske vti Munga siön fol. 78.
            Humblegård en liten till                  100 stenger
            Såg och miölquarn                         0           


(Karttext, vänstra bilden:)

Lind
??? jord
Munga siöön.
Eng
Moo jord
Beetz haga
Eng.

(Högra bilden:)

Hafre jord
Leer jord
Beetz haga.
Leer jord
Leer jord
Lee<r jo>rd
Eng.
Leer jord
Le<er> jord
Godh hård walß eng.
Godh hårdwalßeng.
Godh hårdwalßeng.
Beetz mark.
<...> jord
Lind
Lätt jord
Lind
Hafre jord
Godh myre eng.
Scala ulnarum.