T2:Register


Wäszmanlandh, Norrboo häradt.

Sancte Elians sochn                                
fol.  
                                                                                              
Jnnehåller efterskrefne byar

Lijsta                                                                     9
Wppåker                                                              10
Röneby                                                                 11
Önesta                                                                  12
Gryta                                                                    13
Tunby                                                                   14, 15
Kumbla, j jordeboken infördt medh Lundby sochn 17
Röklunda                                                              16
Wedebo
                } under Lundby socken i jordhboken     20, 21      
Hagsäter
Hofdesta                                                                22, 23


Skärke sochn            hafuer                       
                                                                                              
efterfölliande byar.

Fastberga                                                              24, 25
Wäppby och torpet Rudebeck                               26
Finsta                                                                    27
Roßberga                                                              28
Lißberga                                                               29
Käfuesta                                                               30, 31
Prästegården och Skarkesbyn                               32


Skultuna sochn  
                                                                                              
Jnnehåller efterfölliande byar

Åkesta                                                                  37
Forß by                                                                38
Haneberga                                                          39
Gillberga                                                               40
Söder Nackeby                                                     41
Skäduga                                                                42, 43
Nörr Nackeby                                                       44
Gogsta                                                                   45
Skåålby                                                                 46, 47
Skällbro                                                                 48
Nörr Leide                                                             49
Skultuna by och prästegård                                     50
Tibbele                                                                   51
Julepa och Böle                                                      52
Ekeby                                                                    53
Soolberga                                                              54, 55
Jädra                                                                     56
Gillforß                                                                  57
Skarfuesta                                                             58, 59
Bo wallen och Hälßinge torpet                                60


Romfertuna sochn  
                                                                                              
Jnnehåller efterskrefne byar.

Söder Julepa                                                         65
Frößwij                                                                 66
Listberga                                                               67
Luskesta                                                               68
Wiggeby                                                               69
Qwarnbro                                                             70
Myrby                                                                   71
Paasta                                                                   72
Tåå                                                                       73
Frändesta                                                              74
Millingeby                                                              75
Kißlinge                                                                 76
Boda                                                                     77
Wäster Munga och Torpet                                     78, 79
Öster Munga                                                         80
Råby                                                                     81
Sösta                                                                    82, 83
Brönßby                                                               84
Käpplinge                                                             85
Wagersta                                                              86
Tompta                                                                 87
Erlandzbo och Bäcketorpet                                   88
Åby                                                                      89
Wijbo                                                                   90
Töösta                                                                  92
Bronesta                                                               91
Noortuna och Åkerby är et torp                            93
Prästegården                                                         94
Gunnesta                                                               95
Wall                                                                      96
Anesta                                                                  97
Store Gesala och Siöbo                                        98, 99
Lille Gesala                                                           100
Ålebo                                                                   101
Ääß                                                                      102, 103
Solinge                                                                 1041  


Haraker sochn                                        fol.  
                                                                                              
Jnnehåller efterskrefne byar.

Båålsta sampt torpet F                                          109
Humbelsta2                                                           110
Åkerby sampt torpet H                                         111
Åby                                                                      112 
Skipplinge och Harakers qwarn                             113
Kull                                                                      114
Söder Spånga                                                       115
Forßen                                                                  116
Fäälskäl                                                                117
Vlfuesta                                                                118, 119
Fräbenbo                                                              120
Gräna                                                                    121
Hageby                                                                 122, 123
Swalt torp och Smedzbo                                       124
Bengz bo                                                               125
Kätesta                                                                  126, 127
Harakers prästegård                                               128
Haßellbech                                                             129
Hälla                                                                      130, 131
Siötorpet                                                                132


Flätibo sochn                                       
                                                                                              
Jnnehåller efterskrefne byar.

Wäster Wreninge                                                 133
Öster Wreninge                                                    134, 135
Wäfde                                                                  136
Myreng till Gußiö och Prastegården3                     137
Nääß                                                                    138, 139 
Smedzbo                                                              140
Wäfdeßbo4                                                           141
Haßlemyra                                                            142, 143
Sätran                                                                   144
Hälleby, skatte torp                                               145
Hällebo och Järilßbo                                              146, 147
Heedetorpet                                                          148
Hämmingz bo                                                        149
Flätiebo prästegård                                                150, 151
Nyby                                                                     152, 153
Gußiö                                                                    154, 155


(Annan anteckning, första sidan:)

Reviderat den 19 februari 1701.                        
1 Folionumreringarna för Ääß och Solinge nästan utplånade ms 
2 Härefter överstruket samt torpet H ms  
3 D.v.s. Prästgården
4 Härefter senare tillskrivet rättelse Wedarsbo