T4:10


(Rubrik:) Snäffwingz häradt      Stora Rytter sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Horn ähr hemman 24 örß landh.

1.                 Heman 4 öres landh.
B.        Vtsedhe det ena åhret                  8 tunnor
C.        Vtsädhe det andra åhret               7 1/2 tunna
            Engh till                                       19 laß

2.                 Hemman 3 örß landh
B.        Vtsädhe det ena åhret                  6 tunnor
C.        Vtsädhe det andra åhret               5 tunnor
            Engh till                                       15 laß 

3.                 Hemman 8 örß landh
B.        Vtsedhe det ena åhret                  16 tunnor
C.        Vtsädhe det andra åhret               13 tunnor
            Engh till                                       40 laß

4.                 Hemman 4 örß landh
B.        Vtsedhe det ena åhret                  8 tunnor
C.        Vtsädhe det andra åhret               7 1/2 tunna
            Engh till                                       19 laß

5.                 Hemman 4 örß landh
B.        Vtsedhe det ena åhret                  10 tunnor
C.        Vtsädhe det andra åhret               8 tunnor
            Engh till                                       29 laß

            Tarffweskogh och mulebete ringa.
            Fiskewatn godt.

+          Eng skall föraß tillhopa med åkergierdet.
            Denne by hafuer en eng i Åseby vti littera H,
            fol. 11. 

(Karttext:)

Moiordh
Mooiordh
Godh åker.
Sand blandat
Sand blandat
Sandblandat.
Scala ulnarum