T4:100


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Bergh sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Hälesta, skattegårdar        2
            1 är                                  6 <öre>, 20 penningar
            2 är                                  14 <öre>, 4 penningar             
B.        Gärdet, vtsäde                  26 tunnor
            Vti detta gärdet är            10 tunnor, der
            på sååß vndertiden hafre och
            vnder tiden ödhe.
            Obrukat jord                    2 1/4 tunnor
            Lindar                              3 3/8 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                  26 tunnor
            Vti samma gärdet är swag och
            obrukat och elliest till hafre-
            säde                                12 tunnor  
D.        Hafrewreet, vtsäde           4 1/2 tunnor
E.         Enget, höö                       104 laß
F.         Enget, höö                       100 laß
            Vti samma eng äre sädes wre-
            tar som sååß på alle till hopa
                                                    2 1/4 tunnor
G.        Slåter haga, höö               18 laß
H.        Beetz haga, doger till eng.
I.          Beetz haga, doger till eng.
K.        Enget, ligger långt vp i schogen   30 laß         
            Skog och muulbeet till fyllest.
            Miöl och sågequarn          0
            Fiske och humblegård       0


L.         Walberga, skattegård       13 1/2 öre
M.        Gärdet, vtsäde                 15 1/4 tunnor
N.        Gärdet, vtsäde                  8 tunnor
            J samma gärdet är hafrejord
            och obrukat gamall åker med linder
                                                    7 3/4 tunnor
O.        Gärdet, vtsäde                  4 1/4 tunnor
P.         Sädestäppan, vtsäde         1 1/16 tunnor
Q.        Enget, höö                        40 laß
R.         Enget, höö                        21 laß
S.         Enges täppa, höö              2 laß
T.         Enges haga, höö               3 1/2 laß
V.         Enges haga, höö               4 laß
X.         Skogz enget, höö             8 laß
             Skog och muulbeet till nödtorften.
             Sågh och miölquarn         0
             Fiske och humblegård      0


            Specialis Explicatio

1.         Gården hafuer åhrligit vtsäde af
            reen sädh                         11 tunnor
            Obrukat och igenlagt        4 7/16 tunnor
2.         Gården, åhrligit vtsäde      18 3/32 tunnor
            Reensäde.
            Obrukat och igenlagt        9 1/2 tunnor
1          hafuer höö                       104 laß
2.         Gården, hafuer                 118 laß
            Denne special explicatio hörer
            till Hälesta.


(Karttext:)

Lät jordh
Eng med skogh
Eng medh skogh
Leer mylla
Eng till Walberga
Leer mylla
Leer mylla
Ler mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Beetzhaga
Godh eng af hård wall
Ler mylla
Lätt jord.
Beetz haga
Skogz eng.
Eng full medh skog.
Hafrejord.
Jgenlagt
Hafre land
Scala ulnarum.